Introduction to the Calculus of Variations
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Bernard Dacorogna,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  186094499X

Ký hiệu phân loại: 515.64 Calculus of variations

Thông tin xuất bản: Imperial College Press , 2004,

Mô tả vật lý: 228

Ngôn ngữ:


Calculus of Variations-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH