Analyse Combinatoire
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Louis Comtet,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  9027704414

Ký hiệu phân loại: 512.5 Linear algebra

Thông tin xuất bản: Reidel, 1974,

Mô tả vật lý: 0

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH