CISSP

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Michael Stewart/Ed Tittel/Mike Chapple

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Wiley Pub. , 2008

Mô tả vật lý: 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 21269

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH