Nano- and Microcomposites for Electrical Engineering Applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Frank Wiesbrock

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3038422938

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Switzerland : MPI , 2016

Mô tả vật lý: 286

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 212926

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH