The life of an amorous woman, and other writings

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Saikaku Ihara

Ngôn ngữ: eng ; jpn

ISBN-10: 0811201872

Ký hiệu phân loại: 895.635 Literatures of East and Southeast Asia Sino-Tibetan literatures

Thông tin xuất bản: Norfolk, Conn. : New Directions, 1963

Mô tả vật lý: 403 p. , illus. , 22 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 213131

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
32C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 895.635
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH