Ōe and beyond : fiction in contemporary Japan

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Philip Gabriel, Stephen Snyder

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0824820401 (cloth : alk. paper)

ISBN: 082482136X (pbk. : alk. paper)

ISBN-13: 978-0824821364

Ký hiệu phân loại: 895.635 Literatures of East and Southeast Asia Sino-Tibetan literatures

Thông tin xuất bản: Honolulu, Hawaii : University of Hawai'i Press, 1999

Mô tả vật lý: vii, 317 p. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 213143

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
32C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 895.635
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH