Environmental statistics and data analysis
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Wayne R, Ott, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  0873718488 (acid-free paper)

Ký hiệu phân loại: 363.70072 Environmental problems

Thông tin xuất bản: Boca Raton :Lewis Publishers, 1995.,

Mô tả vật lý: xi, 313 p. : , ill., map ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 213190
Environmental sciences
  - Statistical methods.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH