Environmental health : from global to local

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Howard Frumkin

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0470404876 (cloth)

ISBN: 9780470404874 (cloth)

Ký hiệu phân loại: 2010 C-799 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology [all formerly 291.1]

Thông tin xuất bản: San Francisco, CA : Jossey-Bass, 2010

Mô tả vật lý: lvii, 1221 p. : , ill., maps ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 213198

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH