Phương pháp nuôi gà sao

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Việt Chương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 636.5 Poultry Chickens

Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2011

Mô tả vật lý: 103tr., 4tr. ảnh , hình vẽ , 19cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 213201

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH