Russia and the West under Lenin and Stalin

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George F Kennan

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 327.47 International relations

Thông tin xuất bản: London : Little, Brown & Company, 1961

Mô tả vật lý: viii, 411 p. , 22 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 213289

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 327.470
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH