Cambridge English Advanced practice tests Plus 2 with key : Teaching not just testing
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  9781408267875


Thông tin xuất bản: Harlow :Pearson Education Ltd, 2011,

Mô tả vật lý: 240p. ; , 28cm + , CD

Ngôn ngữ:


-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH