Startup, scaleup, screwup khởi nghiệp tinh gọn, mở rộng linh hoạt, tăng trưởng đột phá bộ công cụ giúp doanh nghiệp đáp ứng thách thức và đổi mới liên tục = Startup, scaleup, screwup : 42 tools to accelerate Lean & Agile business growth
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786049963452

Ký hiệu phân loại: 658.406 Managing change

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Công Thương, 2020,

Mô tả vật lý: 297tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Doanh nghiệp mới -- Quản lý; Khởi nghiệp-- Lập kế hoạch kinh doanh-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28C
Thư viện AB
9I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.406


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH