Kỹ thuật hệ thống

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 620.0011

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2006,

Mô tả vật lý: 190 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


,

DÃY KỆ
21A
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
7C
*Ký hiệu xếp giá:  620.001
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn