Công nghệ sinh học môi trường. T.2- Xử lý chất thải hữu cơ
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.44 Solid wastes (Refuse)

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2008,

Mô tả vật lý: 276 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

ID: 21477

   - Chương 1: Mở đầu-
   - Chương 2: Thành phần, tính chất của chất thải-
   - Chương 3: Hệ sinh thái và quá trình phân giải chất thải đô thị-
   - Chương 4: Xử lý chất thải sinh hoạt từ nguồn thực vật và động vật bằng phương pháp sinh học-
   - Chương 5: Xử lý phân gia súc và phân hầm cầu-
   - Chương 6: Xử lý các chất thải hữu cơ công nghiệp-
   - Chương 7: Tách kim loại nặng bằng vi sinh vật-
   - Chương 8: Xử lý bùn thải bằng công nghệ vi sinh
Chất thải rắn
  - Công nghệ xử lý chất thải
  - Xử lý chất thải
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 8
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23A
Sai Gon Campus
8H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 628.440


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH