Phân tích định lượng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Vân

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 545 Quantitative analysis

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004

Mô tả vật lý: 542tr . ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 21495

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
19A
Sai Gon Campus
5H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 545.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH