Sinh học đại cương.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 570

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2006,

Mô tả vật lý: 404 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Biology; Sinh vật học;

DÃY KỆ
5F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 570
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn