Cẩm nang thiết kế Website

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.276

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hà Nội, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 299 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Web site ; Thiết kế ; Cẩm nang;

DÃY KỆ
2D
Thư viện AB
1H
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 005.276
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn