Vật lý đại cương :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 530

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2009,

Mô tả vật lý: 242 tr. ; , 20.5 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


,

DÃY KỆ
17C
Thư viện AB
5D
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 530
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn