Giáo trình giải tích 1 / Nguyễn Đình Huy ...[Và những người khác].

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 1

Tác giả: Ngô Thu Lương, Nguyễn Bá Thi, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quốc Lân, Trần Lưu Cường

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008

Mô tả vật lý: 316 tr. ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 21526

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
17D
Sai Gon Campus
5C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 515.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH