Hướng dẫn đồ án môn học động cơ đốt trong

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.43

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2007,

Mô tả vật lý: 256 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Động cơ đốt trong ; Hướng dẫn đồ án;

DÃY KỆ
21F
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
9D
*Ký hiệu xếp giá:  621.43
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 1


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn