Sensational Internationalism : The Paris Commune and the Remapping of American Memory in the Long Nineteenth Century
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  9781474411219

Ký hiệu phân loại: 970.980 History of North America

Thông tin xuất bản: Edinburgh :Edinburgh University Press, 2016,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


In refocusing attention on the Paris Commune as a key event in American political and cultural memory, Sensational Internationalism radically changes our understanding of the relationship between France and the United States in the long nineteenth century.

Literature: history & criticism -- bicssc; American-- General-- Literary Criticism-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH