Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp : Phần điện

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Huỳnh Nhơn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.312 Generation, modification, storage

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2007

Mô tả vật lý: 330 tr. ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 21618

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.312
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH