Kế toán đại cương

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2005,

Mô tả vật lý: 290tr. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Kế toán;

DÃY KỆ
24B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
11F
*Ký hiệu xếp giá:  657.000
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn