Địa chất công trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Đỗ Tạo,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.151 Engineering geology

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2004,

Mô tả vật lý: 380tr. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Địa chất công trình-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.151


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH