Hư hỏng sửa chữa gia cường công trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lê Văn Kiểm,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.24 Maintenance and repair

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2010,

Mô tả vật lý: 416tr. ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30C
Sai Gon Campus
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.240


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH