Phương pháp định lượng và công cụ tin học ứng dụng trong quản lý xây dựng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.068

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2009,

Mô tả vật lý: 234 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Kinh tế xây dựng; Phần mềm ứng dụng ; Win QSB; Quản lý xây dựng ; Phương pháp định lượng; Xây dựng ; Tin học ứng dụng;

DÃY KỆ
29E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
13E
*Ký hiệu xếp giá:  690.068
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn