Động lực học công trình : bài giảng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Võ Minh Thiện,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2008,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH