Thiết kế cầu thép : Bài giảng
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.217 Iron and steel truss bridges

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 2006,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 21706


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH