Báo cáo phát triển Việt Nam2010 :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 306.2

Thông tin xuất bản: Hà Nội , 2009, In lần thứ nhất

Mô tả vật lý: 198tr. ; , 20cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


DÃY KỆ
06B
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  306.2
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn