Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 1 = Proceedings of the 1st conference on science and technology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 600 Technology (Applied sciences)

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH, 2010

Mô tả vật lý: 602tr. ; , 28cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 21716

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 8
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
19D
Sai Gon Campus
6A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 600.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH