The Manager : Understanding and Influencing People
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780970518514

Ký hiệu phân loại: 158.7 Industrial psychology

Thông tin xuất bản: Chicago :Mtr Corporation, 2004,

Mô tả vật lý: 335p., , 19cm.

Ngôn ngữ:

ID: 21735
The management
  - Psychological aspects
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4A
Sai Gon Campus
2K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 158.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH