Quản trị dự án : thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.404 Project management

Thông tin xuất bản: Hà Nội. :Thống kê, 2010,

Mô tả vật lý: 588tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Quản lý dự án.-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.404


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH