Chuyển hóa nguồn nhân lực = Human resource transformation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William J Rothwell, Vũ Thành Vân

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.3 Personnel management (Human resource management)

Thông tin xuất bản: H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010

Mô tả vật lý: 286tr. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 21788

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Sai Gon Campus
9E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH