Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2009,

Mô tả vật lý: 512tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Kỹ thuật môi trường; Sinh thái học;

DÃY KỆ
21E
Thư viện AB
8E
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 628
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH