Con người và môi trường
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lê Thanh Vân,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.7 Environmental problems

Thông tin xuất bản: H. :Đại học Sư phạm, 2009,

Mô tả vật lý: 354tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Bảo vệ môi trường-- Quản lý môi trường-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11E
Thư viện AB
4F
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 363.700


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH