Phân tích kinh tế dự án đầu tư thành lập công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-Pharmachemie
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 332.6 Investment

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :HUTECH 1999, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 57 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:


95QT.

Dự án đầu tư -- Phân tích kinh tế-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH