Từ điển Việt Nam văn hóa tín ngưỡng phong tục
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 390.03 Customs, etiquette, folklore

Thông tin xuất bản: H. :Văn hóa Thông tin, 2009,

Mô tả vật lý: 1183tr. ; , 26cm.

Ngôn ngữ:


Văn hóa -- Việt Nam ; Từ điển

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 390.030


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH