Giáo trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính : Kinh tế chính trị Mác - Lênin

 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 1

Tác giả: An Như Hải, Đỗ Thế Hùng, Nguyễn Đình Kháng, Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Khắc Thanh, Nguyễn Minh Quang, Trần Quang Lâm

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 335.43 Communism (Marxism-Leninism)

Thông tin xuất bản: H.:Chính trị - Hành chính, 2009

Mô tả vật lý: 234tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 21947

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8B
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.430
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH