Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch : giáo trình
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 338.4791 Secondary industries and services

Thông tin xuất bản: H. :Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009,

Mô tả vật lý: 271tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8E
Thư viện AB
3K
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 338.479


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH