Marketing không cần quảng cáo = Marketing without advertising

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn, Michael Phillips, Salli Rasberry

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2010

Mô tả vật lý: 359tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 22082

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29B
Sai Gon Campus
9K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH