Hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú ở Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786047029020

Ký hiệu phân loại: 392.509597 Wedding and marriage customs

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn hóa dân tộc, 2020,

Mô tả vật lý: 479tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Nghi lễ và phong tục đám cưới -- Dân tộc thiểu số ; Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
12E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 392.509


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH