345 Câu khẩu ngữ tiếng Hán . Tập 3

 5 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 3

Tác giả: Trần Hiền Thần, Trần Thị Thanh Liêm

Ngôn ngữ: chi ; eng

ISBN-13: 978-6046216841

Ký hiệu phân loại: 495.183 Languages of East and Southeast Asia Sino-Tibetan languages

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015

Mô tả vật lý: 132tr. ; , 24cm + , 1CD

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 220878

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 495.183
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH