Nghiệp vụ ngân hàng thương mại = Commercial banking

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hoàng Đức, Nguyễn Đăng Dờn, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phong, Trần Huy Hoàng, Trần Thị Xuân Hương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 332.12 Commercial banks

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2009

Mô tả vật lý: 315tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 22094

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
7A
Sai Gon Campus
3F
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 332.120
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH