Điều khiển tự động các hệ kỹ thuật. Tập 1- Mô hình hệ thống điều khiển
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lê Anh Tuấn, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.8 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao thông Vận tải, 2010,

Mô tả vật lý: 239tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Automatic control-- Điều khiển tự động -- Mô hình

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 7
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23B
Sai Gon Campus
8K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.800


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH