Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (phụ lục VI kèm theo thông tư số 122021TT- BXD ngày 3182021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786048258078

Ký hiệu phân loại: 692.5 Estimates of labor, time, materials

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây dựng, 2021,

Mô tả vật lý: 185tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:


Công trình xây dựng -- Bảo dưỡng và sửa chữa; Công trình xây dựng -- Dự toán

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30C
Sai Gon Campus
10K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 692.500


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH