Thiết kế điều khiển nhà thông minh qua Web

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hoàng Nguyên Phước, Huỳnh Minh Hiếu, Nguyễn Lê Anh Khoa, Nguyễn Tấn Phát

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.89 Computer control

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2021

Mô tả vật lý: 66tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 221168

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH