Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô tích hợp khử khuẩn
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.2772 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2021,

Mô tả vật lý: 58tr. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH