Nghiên cứu hệ thống chiếu sáng tín hiệu trên ô tô. Thiết kế chế tạo mô hình hệ thống chiếu sáng điều khiển bằng điện tử
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.271 Lighting equipment

Thông tin xuất bản: TP. HCM :HUTECH, 2021,

Mô tả vật lý: 106tr. ; , cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH