Nghiên cứu và thiết kế module điều khiển điện thân xe trên ô tô

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đỗ Nhật Trường, Đỗ Trần Việt Khoa, Phạm Tuấn Khanh, Trần Minh Đệ

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.254 Ignition, electrical, electronic systems of internal-combustion engines

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2021

Mô tả vật lý: 79tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 221188

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH