Nghiên cứu và thiết kế mô hình học tập hệ thống phun xăng - đánh lửa và chẩn đoán trên ô tô

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đặng Nguyễn Trung Việt, Đỗ Nhật Trường, Lê Quốc Thắng, Nguyễn Kim Khoa

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.254 Ignition, electrical, electronic systems of internal-combustion engines

Thông tin xuất bản: TP. HCM : HUTECH, 2021

Mô tả vật lý: 98tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 221205

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH